Carrer Hermenegild Carrera, 13 - Baixos

08430 La Roca del Vallès

 

 

Tf. 938 424 167

info@larotllana.com

Tal i com s’estableix al Currículum del Primer Cicle d’Educació Infantil, hem de permetre als infants a créixer integralment com a persones. I per fer-ho haurem de contribuir al desenvolupament de les capacitats següents:

 

* Identificar-se com a persona, assolint seguretat afectiva i emocional d’acord amb el seu moment maduratiu.

 

* Establir relacions afectives posititves per tal d’adquirir comportaments socials que facilitin la seva integració en el grup.

 

* Participar amb iniciativa i autonomia en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal.

 

* Comprendre el llenguatge verbal, comunicar-se i expressar-se mitjançant el joc, el gest i la paraula.

 

* Actuar sobre la realitat inmediata i establir relacions amb els objectes.

 

* Projectar les pròpies vivències a través del joc que progressivament anirà sent més simbòlic.

 

* Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

 

 

* Basem la nostra pràctica educativa en un enfoc constructivista, on els principis metodològics propis de l’etapa d’educació infantil ens serviran de guia per a dur a terme la nostra intervenció amb els infants de 0 a 3 anys.

 

 

*  Atenem a la diversitat en el seu sentit més ampli, ja que cada nen/a té el seu propi ritme de desenvolupament, un determinat entorn familiar i social, i unes necessitats determinades.

 

 

* La manera d’aprendre ha de ser significativa; doncs cal que l’infant vagi integrant coneixements a partir del que ja coneix i li és proper de forma natural i lúdica.

 

 

* Partim d’una perspectiva globalitzadora, on tant les activitats de la vida quotidiana com les d’adquisició de coneixement prenen sentit si tenen en compte les capacitats i el moment maduratiu de l’infant.

 

 

* Creem un clima de seguretat i confiança que propiciï  que els infants comencin a establir vincles afectius amb persones que no formen part del seu nucli familiar, com els companys/es i les seves educadores.

 

 

* La coeducació. Pensem que a l’escola bressol s’han d’iniciar les bases per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre nens i nenes, i per treballar conjuntament amb les famílies en el trencament d’estereotips i “etiquetes”.

 

 

* Participació de les famílies. L’escola bressol l’entenem com a escenari on tots i totes hi juguem un paper molt important per aconseguir el creixement personal i social dels petits, per tant la implicació i participació de les famílies en totes les activitats és imprescindible.

 

COM HO FEM?

OBJECTIUS

Fulles d'inscripció i calendari

1.- ACTIVITATS DE LA  VIDA QUOTIDIANA

Fem rotllana

Cada matí mirem qui ha vingut i qui no, parlem del temps, del dia que hi som,…

 

Bon dia mascota!

Saludem la mascota de la classe i el protagonista ens explica la seva vivença durant el cap de setmana.

 

Obrim la Caixa de les Cançons!

 

Àpats i higiene diària

Esmorzem i dinem plegats i anem al lavabo solets o bé canviem els bolquers.

 

El descans

De 14.00h a 16.00 fem silenci i amb música ens quedem adormits.

3.-ACTIVITATS CULTURALS I/O FAMILIARS

La castanyada

Visita familiar a la Granja Escola Can Montcau.

 

El Nadal

Gaudim plegats creant la nostra Carrossa de Reis.

 

Carnestoltes

Activitat familiar on sortim de rua i compartim una gran xocolatada.

 

San Jordi

Activitat especial per celebrar aquest dia.

 

Festa final de curs

 

Altres

Xerrades, concerts, tallers familiars...

2.- ACTIVITATS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

Experimentació

Descobriment sensorial dels diferents materials i textures

 

Racons de joc

Espais de joc a l’aula on els infants imiten la realitat que ens envolta

 

Plàstica

Petits tallers de creació amb material de rebuig

 

Panera de tresors

Experimentació sensorial per als nadons dels 4 als 12 mesos

 

Joc lliure

Espai d’esbarjo fora de l’aula

 

Estimulació musical

Projecte d’estimulació musical TOT SONA de la Dàmaris Gelabert. Tots els grups d’infants un dia per setmana.

 

Joc heurístic

Activitat en la que un grup reduït de nens, que tenen entre els 12 i 24 mesos d'edat, explora objectes no catalogats i didàctics.

 

Iniciació a la llengua anglesa

Projecte dut a terme per l’escola d’anglès Cambridge School, un cop per setmana per als infants de 2 a 3 anys.

 

Racó del conte

Els contes són essencials per crèixer. Mira i informa’t  al nostre Facebook!

 

Natació

Activitat obligatòria per als infants de 2 a 3 anys.

 

QUÈ FEM?

QUI SOM

QUÈ FEM

COM HO FEM

QUÈ VOLEM

QUOTES I PREUS

FULLES INSCRIPCIÓ

ESPAIS

MENÚ

CONTACTE

SOM

ESPAIS

FEM

COM

VOLEM

ESTEM